Fuantei (Furari, Kome Dorobou)

Author: Furari, Kome Dorobou
Artist: Furari, Kome Dorobou
Synopsis: