Setadou, BORDERLINE, PERSONAL COLOR (Nanasaki Suzune, Kagami Mitsuki, Sakuraba Yuuki)

Author: Nanasaki Suzune, Kagami Mitsuki, Sakuraba Yuuki
Artist: Nanasaki Suzune, Kagami Mitsuki, Sakuraba Yuuki
Synopsis: