Shonen Shojo Tai (Kozou)

Author: Kozou
Artist: Kozou
Synopsis: