Omchicken, Asatsuki Dou, Fusuma Cafe (Kurinton, Ugatsu Matsuki, Suichuu Hanabi)

Author: Kurinton, Ugatsu Matsuki, Suichuu Hanabi
Artist: Kurinton, Ugatsu Matsuki, Suichuu Hanabi
Synopsis: