Bushiteki Tamashii (Mitsuki Yuuya)

Author: Mitsuki Yuuya
Artist: Mitsuki Yuuya
Synopsis: