Neko no Sakegoto (Sazanami Mio)

Author: Sazanami Mio
Artist: Sazanami Mio
Synopsis: