Scichil (Hokuto)

Autor: Hokuto
Artista: Hokuto
Sinopsis: