Anata wo Haijin Desu (Kou)

Autor: Kou
Artista: Kou
Sinopsis: