Konnyaku Nabe (Magifuro Konnyaku)

Autor: Magifuro Konnyaku
Artista: Magifuro Konnyaku
Sinopsis: