Bushiteki Tamashii (Mitsuki Yuuya)

Autor: Mitsuki Yuuya
Artista: Mitsuki Yuuya
Sinopsis: