PURE, Yatsu wa Kamei (Minakata Sunao, Banpai Akira)

Autor: Banpai Akira, Minakata Sunao
Artista: Banpai Akira, Minakata Sunao
Sinopsis:
Capítulos